17 listopada 2020

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli organizuje V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych (klas 1-4) w kraju.
Celem konkursu jest uświadomienie oraz popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa. W szczególności zaś o ważnej roli pszczoły jako zapylacza, właściwościach miodu i innych produktów pszczelich oraz o tym, w jaki sposób w codziennym życiu można pomagać pszczołom i innym owadom zapylającym.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (laptopy, tablety, smartfony), a przede wszystkim indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu KUL oraz przyjęcie w poczet uczniów Technikum Pszczelarskiego.

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bliżej pszczół” odbędzie się w siedzibie Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 25-26 marca 2021 r. Zgłoszenia do udziału w konkursie do 25.12.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl/KULmaUL