11 stycznia 2022

„uDOSTĘPniacze do akcji!” – akcja edukacyjna z konkursem

10 stycznia 2022 r. rusza akcja edukacyjna wraz z konkursem pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”. Realizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zgłoszenia i informacje

Celem zgłoszenia należy wypełnić formularz: udostepniacze.mfipr.gov.pl w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs współfinansowany jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Strona internetowa konkursu: udostepniacze.mfipr.gov.pl