4 marca 2021

Konkurs na najlepsze wypracowanie maturalne z WOSu

Wydział Prawa i Administracji UW organizuje konkurs na najlepsze wypracowanie maturalne z WOSu.
 
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów, zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie.
 
Konkurs polega na przygotowaniu wypracowania maturalnego na jeden z dwóch tematów:
 
1. Zjednoczeni w różnorodności – w jakim zakresie państwa członkowskie UE powinny zachować odrębności a na ile i w jakich obszarach dalej rozwinąć integrację?
2. Doszło do naruszenia praw człowieka przez jedną z instytucji publicznych w Polsce. Ofiarą naruszenia jest Pani Anna X., obywatelka RP. Opisz jakie środki ochrony prawnej, w ramach krajowego systemu ochrony praw człowieka, przysługują Pani Annie X. Czy może ona poszukiwać ochrony swoich praw także na poziomie międzynarodowym np. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 
Pracę należy wysłać na adres email: prawostart@wpia.uw.edu.pl do 14 marca. Kapituła Konkursowa wyłoni dwóch laureatów oraz przyzna cztery wyróżnienia. Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody – słuchawki bezprzewodowe Apple Airpods oraz zestawy gadżetów.
 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie: