15 maja 2019

Konkurs dla szkół podstawowych „Udostępniacze”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Dostępność Plus  zaprasza do udziału w konkursie dla szkół podstawowych pn. „Udostępniacze”.

Celem konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji barier w otoczeniu, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami  oraz zaproponowaniu sposobu ich usunięcia.

Zgłoszenia szkoły do konkursu można dokonać do 18 czerwca 2019 r .

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie: udostepniacze.miir.gov.pl