26 września 2018

NIEAKTUALNE: Europejska Agencja Kosmiczna ESA (European Space Agency) ogłasza Konkurs „Astro Pi Challenge” dla młodzieży w wieku 14-19 lat

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół województwa zachodniopomorskiego

Europejska Agencja Kosmiczna ESA (European Space Agency) – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, w ramach działań edukacyjnych ogłosiła projekt Astro Pi Challenge, w którym uczniowie mogą stworzyć oprogramowanie do wykorzystania przez komputer pokładowy międzynarodowej stacji kosmicznej. Inicjatywa skierowana jest do dwóch kategorii młodych informatyków: Mission Zero dla początkujących (do 14 r.ż.) oraz Mission Space Lab – dla zaawansowanych (do 19 lat).
Realizację konkursu zaplanowano w terminie od września 2018 do maja 2019 r.
Data rejestracji pomysłu na eksperyment upływa 19 października 2018 r.
Założenia Konkursu są zbieżne z podstawą programową w obszarze kodowania i programowania, prowadzenia eksperymentów naukowych oraz cyfryzacji szkół. Przedsięwzięcie umożliwia wzmocnienie umiejętności pracy w grupie oraz prowadzenie eksperymentów przez uczniów zdolnych w przestrzeni kosmicznej.
Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ESA pod adresem:
https://www.esa.int/Education/AstroPI/European_Astro_Pi_Challenge_is_back_for_its_2018_2019_edition