Kategoria: Informacje

2 stycznia 2023

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029)  wysokość opłaty, wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji lub wstępnej akredytacji wynosi 1.152,12 zł (słownie: jeden tysiąc […]