Kategoria: Doradztwo metodyczne

2 stycznia 2023

NIEAKTUALNE: Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego

W terminie do 15 stycznia 2023 r. organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, który otrzymał w 2022 roku dotację celową na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji. Rozliczenie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać za pośrednictwem  […]

22 grudnia 2021

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego

W terminie do 15 stycznia 2022 r. organ prowadzący, który otrzymał w 2021 roku dotację celową na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji. Rozliczenie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, […]

9 grudnia 2020

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego

W terminie do 15 stycznia 2021 r. organ prowadzący, który otrzymał w 2020 roku dotację celową na finasowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji. Rozliczenie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, […]

20 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego

W terminie do 15 stycznia 2020 r. organ prowadzący, który otrzymał w 2019 roku dotację celową na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji. Rozliczenie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, […]