30 sierpnia 2019

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny w Szczecinie

29 sierpnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyły się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Wojewódzkiego (WOSE), zorganizowane z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego.

W przedsięwzięciu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć,  Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorscy Wicekuratorzy Oświaty panowie Jerzy Sołtysiak oraz Bogusław Ogorzałek.

Organizacja Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego to realizacja jednego z postulatów zgłoszonych podczas posiedzeń Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie.

Do obrad w pracach WOSE zostali zaproszeni m.in.: dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele samorządów uczniowskich, przedstawiciele rad rodziców, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, przedstawiciele pracodawców czy przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o sprawach polskiej oświaty w następujących obszarach tematycznych: nauczyciel w systemie edukacji, jakość w systemie edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji, rodzic w systemie edukacji.