31 sierpnia 2018

Otwarcie rozbudowanego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach

31 sierpnia br. odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanego „Bajkowego” Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach.

W wydarzeniu wziął udział Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, który na ręce Dyrektora placówki, w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przekazał list gratulacyjny wraz z upominkiem.

Wicekurator miał także okazję zwiedzić nową część rozbudowanej placówki.

Część artystyczną uroczystości uświetnił występ przedszkolaków z PP nr 8.

Polickie przedszkole rozpoczęło swoją działalność  w 1983 roku. Od 1999 roku zmienił się charakter działalności placówki, ponieważ zaczęły uczęszczać do niej  także dzieci niepełnosprawne, które mogą przebywać w przedszkolu do ósmego roku życia. Dbając o  społeczny i emocjonalny rozwój dzieci placówka koncentruje swoje działania  także na  rozbudzaniu i wyzwalaniu ich aktywności twórczej, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień  artystycznych.