29 lipca 2020

Monitorowanie – przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych i wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych
oraz publicznych i niepublicznych szkół policealnych!

informuję Państwa o decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2020 r. o wznowieniu monitorowania:

  • „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;
  • „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów szkół, którzy nie wypełnili dotychczas arkusza monitorowania, o wypełnienie arkusza zamieszczonego na platformie.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl 

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowe.

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie od 29 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza