15 września 2020

Konferencja regionalna „Zawodowcy na start!” z udziałem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

15 września br., w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie, odbyła się konferencja regionalna pn. „Zawodowcy na start!”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Konferencję zainaugurowała Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały główne inicjatywy i programy Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również działania o charakterze regionalnym w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Mobilnym Centrum Edukacyjnym, które podstawione zostało przy Starej Rzeźni, odbyły się również warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii w nauczaniu, zarówno tradycyjnym, jak i zdalnym. 

MCE było przeznaczone dla osób, które interesują się edukacyjnymi programami europejskimi i najnowszymi technologiami. W trakcie zajęć, prowadzonych w nowoczesnej  przestrzeni szkoleniowej, między innymi przez ekspertów programu Erasmus+ oraz eTwinning, można było zanurzyć się w świecie wirtualnej nauki, odkryć tajniki robotyki lub nauczyć się podstaw programowania. W Mobilnym Centrum Edukacyjnym można było dowiedzieć się także, jak skorzystać z bogatej oferty programu Erasmus+ i poznać ciekawe projekty.