10 listopada 2023

Stacjonarne warsztaty z WDŻ

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na stacjonarne warsztaty nt. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie.

Kiedy

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniu 17.11.2023r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 28  Sale: Aula i sala wykładowa 302.

Cele szkolenia

  • Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na  zajęciach.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do stałych sprawności w czynieniu dobra.

Rekrutacja

Rekrutacja jest możliwa do 15. 11. 2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub w szkole.

Linki do rejestracji

Moduł 1. Metody i techniki na wyrażanie emocji, uczuć i postaw – https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7020

Moduł 2.  Przykładowe formy zajęć z uczniami na lekcjach wychowania do życia w rodzinie –
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7021