3 listopada 2020

NIEAKTUALNE: Konkurs dla Młodych Naukowców EUCYS

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza uczniów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Prac Naukowych EUCYS ( European Union Contest for Young Scientists).

Termin nadsyłania prac mija 15 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: fundusz.org/konkurs