4 stycznia 2023

Weź udział w konkursie H2IDEA pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki

H2idea to ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe). W ramach przedsięwzięcia uczniowie w 2-5-osobowych grupach (pod opieką nauczyciela/opiekuna) przygotują projekt (techniczny, informatyczny lub procesowy), którego rezultat będzie częścią gospodarki wodorowej lub będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora gospodarki.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej.