4 października 2023

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie

25 października 2023 r. Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszają pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w jednodniowym szkoleniu on-line pt. „Dziecko z cukrzycą”.

Szkolenie on-line

  • Termin szkolenia – 25 października 2023 r. od godz. 9.00 do 14.30
  • Forma szkolenia:  on-line w aplikacji Microsoft Teams
  • Warunki uczestnictwa: udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu
  • Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 23 października 2023 r.
  • Zapisy na szkolenie: Formularz zgłoszeniowy

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie adresu e-mail, na który ma być przesłany link do szkolenia.

Tematyka szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje: podstawowe wiadomości na temat o cukrzycy u dzieci i młodzieży; zasady udzielania pierwszej pomocy, metody i zasady leczenia (insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna); informacje na temat powikłań (przyczyny, rozpoznanie, postępowanie); informacje na temat  problemów psychologicznych dziecka chorego na cukrzycę oraz metod wsparcia oraz zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Program szkolenia

Cukrzyca typu I

Cukrzyca typu I to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży, która wymaga właściwego postępowania. Natomiast błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną nie tylko  wystąpienia poważnych powikłań i niebezpieczeństwa dla zdrowia, ale mogą stanowić zagrożenie życia.

Realizując prawo do wychowania przedszkolnego, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny  i obowiązek nauki,  przez większą część dnia dzieci i młodzież przebywają w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pod opieką nauczycieli. Istotne jest zatem, aby jak największa grupa pracowników oświaty posiadała wiedzę na temat cukrzycy, sposobu funkcjonowania dziecka/ucznia z cukrzycą i sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń jego stanu zdrowia.