30 kwietnia 2024

Szkolenie dla organizatorów wypoczynku letniego 2024

Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą Wojewódzką Policji oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaprasza organizatorów wypoczynku do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu organizacji wypoczynku w sezonie letnim 2024 r.

Termin i miejsce

Szkolenie odbędzie się 16 maja 2024 r. w formule hybrydowej (zarówno stacjonarnie, jak i on-line) – liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia

przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.

Dodatkowe informacje

Pytania należy kierować do – p. Emilii Gwizd starszego specjalisty w Wydziale Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii (tel. 91 44 27 536, egwizd@kuratorium.szczecin.pl). 

Załączniki

program wypoczynek
Data: 2024-04-30, rozmiar: 1 MB