10 maja 2024

II edycja programu „Odkryjmy to!” – bezpłatne warsztaty

Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki zaprasza placówki oświatowe i edukacyjne, centra kultury oraz biblioteki do wzięcia udziału w II edycji programu „Odkryjmy to!”. Na bezpłatne warsztaty o mądrym eksperymentowaniu z dziećmi, które odbędą się w terminie sierpień-listopad 2024, zostaną zaproszeni rodzice, opiekunowie, edukatorzy, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi w wieku szkolnym.

Dla kogo ?

W naborze do programu mogą wziąć udział ośrodki kultury, biblioteki, szkoły podstawowe, świetlice wiejskie i inne tego typu instytucje znajdujące się w miejscowościach do 130 tys. mieszkańców, z utrudnionym dostępem do centrów nauki. 

Udział w programie jest bezpłatny. 

Co podczas warsztatów ?

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Na zajęciach poruszane są między innymi takie wątki jak: wyzwania poznawcze, perspektywa dziecka, mądre towarzyszenie, pozytywne dowartościowanie, poczucie własnej wartości. 

Termin

Nabór placówek potrwa do 19 maja 2024 r. 

Dodatkowe informacje

Informacje i zgłoszenia: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie/odkryjmy-to