Kategoria: Organizacja nadzoru pedagogicznego

15 października 2021

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach – komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z województwa zachodniopomorskiego! Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach. Zagadnienia poruszane w przedstawionym materiale stanowią opis m.in. realizacji prawa wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. […]

9 lipca 2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Załączniki Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 Data: 2021-07-13, rozmiar: 114 KB […]

14 sierpnia 2018

Harmonogram narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/placówki województwa zachodniopomorskiego, Serdecznie zapraszam Państwa na  narady dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących województwa zachodniopomorskiego inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem.   Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza Załączniki Harmonogram narad Data: 2018-08-14, rozmiar: 24 […]