Kategoria: Komunikaty

11 kwietnia 2024

VII edycja ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu!

Ruszył nabór szkół podstawowych do VI edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną do 20 maja 2023 r. Zadaniem jest wspólne jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

(więcej…)

9 kwietnia 2024

Związek Cyfrowa Polska zaprasza na konkurs dla nauczycieli

Aby dodatkowo pobudzić nauczycielską kreatywność, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Co ważne – nie musi to być lekcja informatyki. Elementy cyfrowe da się umiejętnie wprowadzić także na języku polskim, matematyce czy geografii.

(więcej…)

4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Przypominamy, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 oraz z 2021 r., poz. 1601).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w  zakresie wymienionym w  § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,  tj.  w zakresie:

– przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– wychowania do życia w rodzinie;

– zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich z innego zakresu niż ten, który jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, mogą te kwalifikacje uzyskać wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim:

           
Lp. Nazwa placówki Adres siedziby placówki  
 
ulica kod pocztowy           i miejscowość adres e-mail  
1. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16 75-654 Koszalin cen@cen.edu.pl  
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Plac Majdanek 7 73-110 Stargard biuro@podn.stargard.pl  
3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6    pok. 211 71-699 Szczecin sekretariat@odn.szczecin.pl  
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin sekretariat@zcdn.edu.pl  
5. Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. L. Rayskiego 28 / 3 70 – 442 Szczecin biuro@empiria.edu.pl  
6. KAILEAN Placówka Doskonalenia Nauczycieli al. Wojska Polskiego 31 / 5 70 – 473 Szczecin biuro@kailean.pl  

 

3 kwietnia 2024

Informacja dla publicznych i niepublicznych placówek, które prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r., natomiast akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2017 r. utraciły moc z dniem 1 września 2021r.

25 marca 2024

Sound in the Silence – Międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli

Nauczyciele i młodzież ze wszystkich krajów Europy mogą już zgłaszać się do wyjątkowego projektu, opartego na nowatorskiej formule łączącej wizyty w miejscach pamięci, naukę historii, oraz twórcze przetwarzanie zdobytej wiedzy z wykorzystaniem artystycznych środków wyrazu. Rozpoczęła się rekrutacja do tegorocznej edycji programu Sound in the Silence, organizowanej w Rumunii przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z partnerami lokalnymi. (więcej…)

28 lutego 2024

Akcja Światowy Dzień Wody z PAH

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Światowy Dzień Wody organizowanej przez  Polską Akcję Humanitarną (PAH). W tym roku wydarzenie celebrowane będzie pod hasłem  „Woda dla pokoju”. (więcej…)

27 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Warsztaty stacjonarne ORE dotyczące wspomagania wychowawczej roli rodziny

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje i zaprasza na warsztaty stacjonarne  pn. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

Temat: Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży
dla nauczycieli konsultantów ds. wychowania do życia w rodzinie, doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie:

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302; 

Termin:  05.03.2024 r.;

Grupa I godziny: 9.00-12.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Grupa II godziny: 13.00-16.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Cele ogólne:
1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych
na zajęciach.
2. Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zagadnienia tematyczne:
1. Czym są emocje i uczucia.
2. Emocje w rozwoju psychospołecznym.
3. Rola komunikacji w dojrzewaniu emocjonalnym i zdrowiu psychicznym.
4. Nazywanie emocji w rozwiązywaniu konfliktów.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 03 marca 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 9.00-12.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7076

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 13.00-16.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7077

Dodatkowe informacje:

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji
i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

26 lutego 2024

Telefony zaufania

Pełniący Obowiązki Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan przedstawił wykaz ważnych telefonów zaufania. Potrzebujesz wsparcia ? Zadzwoń, napisz, porozmawiaj. (więcej…)

23 lutego 2024

Konferencja poświęcona nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe LogPoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych, która odbędzie się 6 marca 2023 r. na Politechnice Opolskiej w Opolu.

(więcej…)

Załączniki

BANER (2)
Data: 2024-02-23, rozmiar: 819 KB
22 lutego 2024

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych. Edycja 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”,  którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych. (więcej…)