27 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Warsztaty stacjonarne ORE dotyczące wspomagania wychowawczej roli rodziny

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje i zaprasza na warsztaty stacjonarne  pn. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

Temat: Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży
dla nauczycieli konsultantów ds. wychowania do życia w rodzinie, doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie:

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302; 

Termin:  05.03.2024 r.;

Grupa I godziny: 9.00-12.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Grupa II godziny: 13.00-16.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Cele ogólne:
1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych
na zajęciach.
2. Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zagadnienia tematyczne:
1. Czym są emocje i uczucia.
2. Emocje w rozwoju psychospołecznym.
3. Rola komunikacji w dojrzewaniu emocjonalnym i zdrowiu psychicznym.
4. Nazywanie emocji w rozwiązywaniu konfliktów.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 03 marca 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 9.00-12.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7076

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 13.00-16.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7077

Dodatkowe informacje:

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji
i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny