21 marca 2024

Nowa propozycja edukacyjna „SIECIAKI. JEST NAS WIĘCEJ”

W ramach projektu Sieciaki.pl, który już od wielu lat wspiera szkoły w edukowaniu dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu przedstawiamy nowe propozycje edukacyjne „SIECIAKI, JEST NAS WIĘCEJ”,  poświęcone problemowi cyberprzemocy.

Mają na celu uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem przemocy w sieci, zapoznanie ich z możliwymi konsekwencjami cyberprzemocy, nauczenie reagowania na cyberprzemoc oraz promowanie kulturalnej komunikacji i konstruktywnej krytyki.

Dla kogo?

Przeznaczone są dla nauczycieli pracujących z uczniami w klasach 1-2 szkół podstawowych.

Skład pakietu:

  • scenariusz 2 lekcji,
  • książka „Sieciaki. Jest nas więcej” (1 szt.),
  • plakaty (2 szt.),
  • pomarańczowe sznurówki dla dzieci (30 szt.)

 Jak go otrzymać?

Aby otrzymać pakiet edukacyjny należy wejść na stronę Sieciaki.pl i wypełnić formularz rejestracyjny: https://sieciaki.pl/dla-szkoly/darmowy-pakiet. Każda szkoła może dokonać zamówienia jednego pakietu. Pakiety zostaną bezpłatnie dostarczone bezpośrednio do szkół. Dysponujemy ograniczoną liczbą pakietów, dlatego serdecznie zachęcamy do ich wcześniejszego zamawiania.

Pakiety w wersji online można zobaczyć i pobrać na stronie: https://sieciaki.pl/dla-szkoly/scenariusze-lekcji

Załączniki

Sieciaki. Jest nas więcej_1
Data: 2024-03-21, rozmiar: 236 KB