4 września 2018

Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję pt. „Zaburzenia neurorozwojowe – o co w tym chodzi? Jak diagnozować? Jak pomóc sobie i dziecku?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, Rodzice, Studenci kierunków pedagogicznych wyższych uczelni województwa zachodniopomorskiego!

W imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zapraszamy  na Konferencję pt. „Zaburzenia neurorozwojowe – o co w tym chodzi? Jak diagnozować? Jak pomóc sobie i dziecku?”, która odbędzie się 3 października 2018 r. o godz.11.00 w Aulii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie.

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Czym są zaburzenia neurorozwojowe?
  2. Jakie błędy popełniamy w podejściu do osób z zaburzeniami neurorozwojowymi?
  3. Jak konkretnie radzić sobie z osobami z wybranymi zaburzeniami neurorozwojowymi takimi jak:
  • zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (z przewagą nieuwagi, z przewagą nadaktywności, postać złożona, uszczegółowienie ciężkości zaburzenia)
  • specyficzne zaburzenia uczenia się (z upośledzeniem umiejętności czytania, pisania, liczenia; uszczegółowienie ciężkości).
  1. Postrzeganie świata przez człowieka.
  2. Postrzeganie świata przez dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi.
  3. Trudności i jak im zaradzić, żeby samemu nie zwariować.
  4. Podejście rodziców, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, rówieśników.

Prelegentem spotkania będzie Monika Juszka, pedagog specjalny, bioetyk.

Od 2004 r. pedagog specjalny (rewalidacyjny), ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 18 lat doświadczenia pracy w przedszkolach i szkołach w Polsce i we Włoszech jako nauczyciel wspomagający, pedagog rewalidacyjny. Przez dwa lata odpowiedzialna za praktyki studenckie na UKSW w  Warszawie, w latach 2007 – 2011 metodyk pedagogiki specjalnej i etyki w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Pile.

W 2007 roku ukończyła uczelnię Bobolanum w Warszawie, w 2010 otrzymała licencjat z bioetyki, ukończyła  Papieski Uniwersytet Urbaniana  w Rzymie,  w 2012 ukończone studia doktoranckie z bioetyki na Bobolanum w Warszawie.

Lektorka i tłumaczka języka włoskiego (od 2015 roku) i hiszpańskiego (od 2017 roku).

Celem konferencji jest przede wszystkim przedstawienie Państwu dobrych, sprawdzonych, efektywnych metod pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz współpracy wszystkich osób zaangażowanych w ich prawidłowe funkcjonowanie zarówno w środowisku szkolnym jak w  społeczeństwie.

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać wyłącznie poprzez załączony formularz elektroniczny. Liczy się kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ