13 listopada 2018

Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi – listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców
i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem,
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki