17 grudnia 2019

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Załączniki

Rozporządzenie MEN
Data: 2019-12-17, rozmiar: 501 KB