4 czerwca 2024

Zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa prowadzone w salach przy jednostkach organizacyjnych PSP

W województwie zachodniopomorskim działa 8 sal edukacyjnych, przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone w tychże salach edukacyjnych przeznaczone są dla zorganizowanych grup wiekowych dzieci (w wieku 4-14 lat) i młodzieży (w wieku 15-18 lat).

Tematyka zajęć

Zagadnienia, jakie mogą być realizowane podczas zajęć w sali edukacyjnej dotyczą różnych obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem, w tym np. poniższych zagadnień:

  • „bezpieczna droga do szkoły”,
  • „bezpieczne ferie” / „bezpieczne wakacje”,
  • „bezpieczne żniwa”,
  • „bezpieczny dom”,
  • „bezpieczeństwo w lesie”,
  • „ewakuacja”,
  • „wzywanie służb ratunkowych – 112”,
  • „pierwsza pomoc”

Powyższe zagadnienia wpisują się w treści nauczania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowane w szkół na różnych zajęciach edukacyjnych, oraz ze względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną na świecie i zagrożenie bezpieczeństwa państwa, uprzejmie

Korzystanie przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z przedstawionej oferty edukacyjnej wzbogaci i urozmaici działalność szkół w obszarach promowania wiedzy oraz bezpiecznych zachowań uczniów i całej społeczności szkolnej.

Propozycja Państwowej Straży Pożarnej jest cenną inicjatywą edukacyjną również w kontekście zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 781), dotyczących obowiązku realizacji na zajęciach
z wychowawcą nauki udzielania pierwszej pomocy.

Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w powyższej sprawie jest Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego, bryg. Radosław Kozicki, tel. 517 735 533.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o ww. inicjatywie, w tym konspekty zajęć oraz liczne materiały i filmy edukacyjne – znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-sal-edukacyjnych

Zachęcamy Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z zajęć realizowanych w ww.  salach edukacyjnych, jeszcze w tym roku szkolnym, jeżeli to możliwe oraz w kolejnych latach.

Załączniki

Tabela-sale edukacyjne (spis)(1)
Data: 2024-06-04, rozmiar: 10 KB