31 stycznia 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do szkół

W załączniku znajdują się informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim.

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2022-01-31, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 2
Data: 2022-01-31, rozmiar: 25 KB
Załącznik nr 3
Data: 2022-01-31, rozmiar: 25 KB