28 lipca 2020

NIEAKTUALNE: Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia, w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br. nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły

Załączniki

Stanowisko MEN
Data: 2020-07-28, rozmiar: 20 KB