5 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – konferencja MEN i CKE

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020.

Konferencja odbyła się 4 grudnia, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia oraz Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pana Marcina Smolika.

Materiały pokonferencyjne