17 sierpnia 2020

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych

Dyrektorzy
publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży
województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego –  informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wolnych miejscach w  klasach I szkół ponadpodstawowych. Termin nadsyłania tych informacji został ustalony na dzień 19 sierpnia  2020 r.

Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

kparszewska@kuratorium.szczecin.pl

W załączeniu wzór tabeli.

Załączniki

Tabela
Data: 2020-08-17, rozmiar: 10 KB