27 czerwca 2022

Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy o obowiązku nadesłania, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych, w terminie do 26 lipca 2022 roku.

Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

W załączeniu wzór tabeli.

Załączniki

Tabela - Informacja o wolnych miejscach w szkołach
Data: 2022-06-27, rozmiar: 10 KB