5 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół

Dyrektorzy
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
dla młodzieży
województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie wolnych miejsc w  klasach I szkół ponadpodstawowych (w tym w oddziałach ponadgimnazjalnych). Termin nadsyłania tych informacji upływa w dniu 15 lipca 2019 r.

W załączeniu wzór  tabeli.
Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Załączniki

Informacja o wolnych miejscach w szkołach
Data: 2019-07-05, rozmiar: 12 KB