9 sierpnia 2022

Komunikat w sprawie nadsyłania informacji o wynikach uzupełniającego naboru do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy dyrektorom publicznych szkół ponadpodstawowych o obowiązku nadesłania (po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego) informacji o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych. Informacje te należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 16 sierpnia na adres e-mail kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub kparszewska@kuratorium.szczecin.pl.

W załączeniu wzór tabeli.

Załączniki

Tabela - Informacja o wolnych miejscach w szkołach
Data: 2022-08-09, rozmiar: 10 KB