16 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach do klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych publicznych szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020) – stan na dzień 15 lipca 2019 r. (zaktualizowany na dzień 17 lipca 2019 r.).

Załączniki

Informacje zaktualizowane na dzień 17.07.2019
Data: 2019-07-18, rozmiar: 59 KB