25 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Programy unijne dla szkół i przedszkoli – spotkanie dla początkujących

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Warszawie. Podczas spotkania w możliwie kompaktowej formie zaprezentujemy możliwości, korzyści i szanse, które oferują szkołom różnorodne programy i inicjatywy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli działających w obszarze edukacji formalnej oraz przedstawicieli Organów prowadzących.

Szczególnie zapraszamy tych, którzy nie mają jeszcze doświadczeń z korzystaniem z unijnych programów wspierających edukację i chcą zdobyć pierwsze, ogólne rozeznanie w dostępnych inicjatywach.

Celem spotkania jest przedstawienie wachlarza możliwości edukacyjnych w ramach programów wdrażanych przez FRSE, co ułatwi szkołom i przedszkolom podjęcie decyzji w zakresie odpowiedniej ścieżki wnioskowania oraz pozwoli na rozpoczęcie przygody z unijnymi inicjatywami.

Rejestracja na stronie wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie.