19 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: „Demokracja i ja” – debata młodzieżowa w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Czy demokracja i udział w życiu politycznym interesuje młodych ludzi? Czy zdają sobie oni sprawę z perspektyw i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rezygnacja z korzystania z praw obywatelskich?

  • W tym roku mija 30 lat od wydarzeń czerwca ’89. Jak wygląda obecna Polska oczami młodych ludzi? Jak młodzi ludzie widzą siebie w Polsce i Europie za następnych 30 lat? Jak młodzież widzi przyszłość Europy?
  • Niechęć młodzieży do polityki i polityków vs. „nic o nas bez nas” – jak zachęcić młodzież do podejmowania aktywności obywatelskiej?
  • Zagrożenia wynikające z braku udziału młodzieży w procesach demokratycznych i rezygnacji z korzystania z praw obywatelskich – wolność, krytyczne myślenie, solidarność społeczna vs. brak wolności, fake newsy, problem rozmytej odpowiedzialności.
  • Czy poczucie obywatelskości i solidarności da się zaprogramować?
  • Założenia nowej Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 – co z nich wynika w praktyce?

Na te (oraz wiele innych!) pytania postaramy się odpowiedzieć podczas debaty „Demokracja i ja”, która odbędzie się 9 maja 2019 r. na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Debatą otwieramy kulminację obchodów 9. Europejskiego Tygodnia Młodzieży!

Proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce trwa już trzecią dekadę, mimo to zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych – w tym wolontariat – oraz zaufanie społeczne, uznawane za główne wyznaczniki dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, wciąż pozostają na niezadawalającym poziomie. Upowszechnienie się postaw obywatelskich nie jest możliwe bez wzmocnienia kapitału społecznego, który z kolei  budowany jest na poziomie społeczności lokalnych, w codziennej działalności na rzecz dobra wspólnego.

Jeśli chcesz wziąć udział w debacie i dowiedzieć się więcej o pozostałych atrakcjach, które przygotowaliśmy – zarejestruj się na stronie internetowej.