24 kwietnia 2020

Sukces wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności

Szyją maseczki, robią przyłbice, prowadzą lekcje językowe online, kręcą filmy publikowane w Internecie i robią zakupy dla seniorów.

Wspierają lokalne społeczności w walce z niewidocznym, lecz groźnym wrogiem. Choć mieli szansę powrotu do domu – zdecydowali się zostać.

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Dziękujemy Wam za Wasza pracę!

Artykuł promujący działalność wolontariuszy EKS na stronie internetowej programu.