8 sierpnia 2022

Program Erasmus+ (szkolenie dla nauczycieli szkół wiejskich)

5–9 października 2022 roku Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół wiejskich, przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+.

Tematyka i szczegóły szkolenia

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będzie można znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Szkolenie odbywa się w formule warsztatowej – praca w małych grupach nad zrębami przyszłego projektu. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim (komunikatywna znajomość tego języka jest warunkiem uczestnictwa).

Szkolenie jest nieodpłatne, natomiast jego uczestnik reprezentuje placówkę, w związku z tym należy przed zgłoszeniem się na szkolenie uzgodnić z dyrektorem i radą pedagogiczną wstępny akces do programu Erasmus+.

Na szkolenie trzeba aplikować (miejsce nie jest gwarantowane) pod adresem SALTO – Events (salto-et.net) Na platformie Salto należy się uprzednio zarejestrować.

Zgłoszenia są przyjmowane do 25 sierpnia.