31 grudnia 2020

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – zaproszenie do składania wniosków

Nabór wniosków w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży trwa do 31 stycznia 2021 roku. Uczestnikami projektów może być młodzież w wieku 13-30 lat oraz liderzy i opiekunowie powyżej 35 roku życia.

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Programu.