8 września 2020

III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Głównym założeniem inicjatyw są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2021 r. i nie później niż w czerwcu 2021 r. oraz trwać 6 lub 12 miesięcy, w zależności od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej projektu oraz w drodze kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE (tel. 224631690, powerse@frse.org.pl)