2 czerwca 2023

„Program Wsparcia Edukacji” – druga edycja

Dyrektorze, możesz:
otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z:

  • innowacjami w edukacji,
  • budowaniem integracji międzypokoleniowej,
  • popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy
  • działaniami o charakterze patriotycznym.

„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym. 

Założeniom tym odpowiadają 4 moduły programu.

Moduły programu:

  • „Innowacyjna edukacja”, 
  • „Edukacja patriotyczna”, 
  • „Edukacja poprzez sport”, 
  • „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu oraz maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

Wsparcie finansowanie w ramach programu 

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać dotację w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

Terminy

Szczegółowe informacje

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 1 do 23 czerwca 2023 r. 

Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego.

Formularz wniosku i instrukcja wypełnienia wniosku

Informacje

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji tel. 22 34-74-459, 22 34-74-281, 22 34-74-480, 22 34-74-680 oraz pod wskazanym adresem email: programyedukacyjne@mein.gov.pl.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl

Wyniki naboru

Ponad 150 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach II edycji „Programu Wsparcia Edukacji”. Są wśród nich: inicjatywy wspierające rozwój kompetencji cyfrowych i przybliżające wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji, kreatywne i innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu edukacji patriotycznej, projekty popularyzujące aktywność fizyczną oraz integrujące i wzmacniające więzi międzypokoleniowe. Łączny budżet II edycji PWE to blisko 14 mln zł.

W ramach poszczególnych modułów można było uzyskać wsparcie w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany był wkład własny na poziomie 10 proc. W ramach drugiego rozstrzygnięcia w „Programie Wsparcia Edukacji” dofinansowanie otrzymały 153 projekty, w tym:

w module I – „Innowacyjna edukacja” – 41 projektów; łączna wysokość wsparcia: 4 495 000 zł,

w module II – „Edukacja patriotyczna” – 46 projektów; łączna wysokość wsparcia: 4 330 000 zł,

w module III – „Edukacja poprzez sport” – 38 projektów; łączna wysokość wsparcia: 2 990 000 zł,

w module IV – „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” – 28 projektów; łączna wysokość wsparcia: 2 115 000 zł.

 „Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Podmioty te mogą otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym.

Założeniom tym odpowiadają 4 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport” oraz „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

Wyniki naboru