2 kwietnia 2019

NIEAKTUALNE: Zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo!

Firma 4 System Polska sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje na terenie  województwa zachodniopomorskiego projekt dla samorządów, które chcą otrzymać darmową pomoc w zakresie:

  1. Opracowania lokalnych planów rozwoju oświaty, będących odpowiedzią na ustawowy wymóg dostosowania działalności placówek zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,
  2. Aplikowania o dofinansowanie oświaty w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej,
  3. Zdiagnozowania stanu oświaty w ujęciu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
  4. Programów rozwijających kluczowe kompetencje uczniów oraz narzędzi wspomagających ich rozwój (np. wirtualna rzeczywistość, robotyka) w ramach konsultacji wdrożeniowych.

Udział w projekcie dostarczy wiedzy oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania oświatą, tworzenia planów strategicznych i ich wdrażania oraz procesowego wspomagania szkół.

Zachęcamy do udziału w projekcie, który jest szansą rozwoju dla JST i pomaga w budowaniu wizerunku nowoczesnego, innowacyjnego samorządu poprzez pryzmat oświaty. Należy podkreślić, iż Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia niniejszego przedsięwzięcia. Programy szkoleniowo-doradcze, na podstawie których przeszkoleni zostaną przedstawiciele JST, zostały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt będzie realizowany do 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Więcej informacji oraz dokumenty w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu. Rekrutacja trwa do 15.04.2019 r. Ilość miejsc ograniczona.

Załączniki

ZAPROSZENIE
Data: 2019-04-02, rozmiar: 413 KB