19 marca 2020

NIEAKTUALNE: Turnusy terapeutyczne – w ramach Turnusów Uśmiechu

ING Dzieciom prowadzi obecnie konkurs w ramach Turnusów Uśmiechu, w ramach których można zorganizować turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym.

O dofinansowanie turnusów dla grup maksymalne 50 osobowych mogą ubiegać się placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe prowadzące codzienne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ING Dzieciom.