30 grudnia 2019

NIEAKTUALNE: Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji”

Już w styczniu 2020 roku rusza nabór do konkursu grantowego „Lokalnych Ośrodków Wspierania Edukacji” (LOWE), do którego mogą zgłaszać się szkoły z całej Polski. Celem LOWE jest utworzenie oferty uczenia się dla dorosłych. Szkoły, w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi mogą stworzyć ofertę edukacyjną „szytą na miarę” danej społeczności lokalnej.

Podstawowe informacje oraz szczegóły naboru publikowane są na stronie Operatora Oświaty.