28 listopada 2019

Rozliczenie programu “Wyprawka szkolna” w 2019 roku

W terminie do 15 stycznia 2020 r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu “Wyprawka szkolna”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem, należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Załączniki

Rozliczenie dotacji
Data: 2019-12-03, rozmiar: 35 KB
Przyczyny niewykorzystania dotacji
Data: 2019-11-28, rozmiar: 15 KB