11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku

W terminie do 15 stycznia 2021 r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020r., zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i przyczyny niewykorzystania dotacji), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Do rozliczenia należy dołączyć potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Załączniki

przyczyny_niewykorzystania_dotacji WSZ 2020
Data: 2020-12-11, rozmiar: 12 KB
Rozliczenie_dotacji_WSZ_2020
Data: 2020-12-15, rozmiar: 56 KB