30 grudnia 2022

UWAGA! Rozliczenie dotacji na wychowanie przedszkolne za 2022 rok – NOWE ZAŁĄCZNIKI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2806), zmianie uległy załączniki dotyczące rozliczenia dotacji za 2022 rok.

Rozliczenie złożone na nieaktualnych formularzach nie będzie podlegało weryfikacji i zatwierdzeniu.

Załączniki