2 lipca 2019

Sprawozdanie I-VI 2019r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie § 4 ust. 4 umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku, proszę o przekazanie informacji dotyczącej liczby uczniów, objętych pomocą w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2019r., zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Przedmiotowe informacje proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl oraz w formie papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 roku.

Załączniki

Załącznik do pisma
Data: 2019-07-02, rozmiar: 30 KB