27 grudnia 2021

Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2021r.

WFK.3122.43.2021.JK

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

województwa zachodniopomorskiego

W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Organy prowadzące / Programy rządowe / Stypendia i zasiłki szkolne / Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2021r., został zamieszczony wzór rozliczenia finansowego przedmiotowej dotacji. 

Przypominam, że zgodnie z § 4 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2022r. organ prowadzący zobowiązany jest do przekazania rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji. Do rozliczenia proszę dołączyć potwierdzenie dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: dział – rozdział – paragraf [klasyfikacja zadaniowa], rok w którym uzyskano dotację, zwrot niewykorzystanej dotacji np. 854-85415-2030 [3.1.5.3.],  zwrot niewykorzystanej dotacji. 

W związku z powyższym proszę sporządzenie sprawozdania, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki

zalacznik_nr_1
Data: 2021-12-27, rozmiar: 39 KB