20 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2018r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

W związku z koniecznością rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce: Organy prowadzące / Programy rządowe / Stypendia i zasiłki szkolne / Rozliczenie dotacji na Stypendia i zasiłki szkolne w 2018r., został zamieszczony wzór rozliczenia finansowego przedmiotowej dotacji.

Przypominam, że zgodnie z § 4 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2019r. organ prowadzący zobowiązany jest do przekazania rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji. Do rozliczenia proszę dołączyć potwierdzenie dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym proszę sporządzenie sprawozdania, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: jkulesza@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki

załącznik
Data: 2018-12-20, rozmiar: 39 KB