18 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Rozliczenie merytoryczne programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”:
1. w terminie do 28 lutego 2020 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru, zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe, efekty zrealizowanego zadania oraz charakterystykę problemów i barier;
2. w terminie do 31 marca 2020 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia w 2019 roku składają do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania według załączonych wzorów.Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonymi poniżej wzorami, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Załączniki

Sprawozdanie_szkoly
Data: 2020-02-18, rozmiar: 32 KB
Sprawozdanie_organu
Data: 2020-02-18, rozmiar: 35 KB
zestawienie_zbiorcze_szkol
Data: 2020-02-18, rozmiar: 10 KB